Marc Balemans, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- voorzitter

Marc Balemans heeft ruim 20 jaar werkervaring in de watersector. Als zelfstandig adviseur overziet hij het speelveld van techniek, bestuur en beleid. Marc neemt als verbinder de regierol. Daarbij kiest hij altijd de persoonlijke benadering. Een teamwerker die strategisch denkvermogen combineert met een hands-on mentaliteit. Marc heeft een universitaire opleiding integraal waterbeheer, aangevuld met opleidingen en ervaring in management development.

Als voorzitter bewaakt hij de koers van WaterForce en leg de verbinding met andere spelers in de watersector. Waar kunnen we elkaar versterken? Hoe versterken we samen de positie van de zelfstandige professional?

Astrid Meier, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- secretaris - tot november 2017

Astrid Meier is trainer en begeleider van interactieve processen in water, ruimte en natuur. Als gamma met een technische achtergrond houdt zij zich veelal bezig met samenwerken en participatie. Ook helpt zij bij het oprichten en levendig houden van lerende netwerken. Astrid is secretaris in het bestuur van WaterForce, en ook algemeen bestuurslid van Waterschap Vallei en Veluwe.

Peter Paul Verbrugge, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
- penningmeester
- intervisie

Peter Paul Verbrugge is waterbeheerder in hart en nieren. Opgeleid als hydroloog heeft hij als beleidsadviseur en procesmanager ruim 25 jaar ervaring in het opstellen en realiseren van integraal waterbeleid voor waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Hij heeft tal van beleidsplannen, waterhuishoudkundige (onderzoeks)projecten en plannen voor grote uitvoeringswerken opgesteld en is betrokken geweest bij diverse gebiedsplannen. Naast het opstellen van beleid, is hij zeer ervaren in het maken van de koppeling tussen beleid en uitvoering, en het organiseren van de uitvoering. Peter Paul besteedt daarbij bewust aandacht aan het goed benutten en uitwisselen van kennis. Hij maakt daarvoor gebruik van zijn advies- en coachvaardigheden.

Naast het penningmeesterschap organiseert Peter Paul voor Waterforce de intervisiebijeenkomsten.

Johan van Mourik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- bestuurslid communicatie - tot november 2017
- coördinator Themagroep Industriewater

Johan van Mourik heeft gewerkt bij diverse grote ondernemingen, oa als Productmanager Water bij industriepark Chemelot in Geleen (demi, drinkwater, koelwater, proceswater) en als MT lid bij EdeA (vof DSM, Sabic, Essent), manager projecten en turnarounds met een orderportefeuille 200 miljoen. Johan werkt nu als ZZP-er, en is daarnaast voorzitter van Stg Industriële watertechnologie (SKIW) en adviseur bij OKB Ondernemers Klankbordgroep.

Johan heeft toegang tot een groot relevant netwerk, hij vertaalt problemen graag in kansen en acties, werkt resultaat- en praktijkgericht – en is bij Waterforce actief als bestuurslid, met communicatie als speciaal aandachtsgebied, en als coördinator van de Themagroep Industriewater.

Marijn Struik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- bestuurslid kennis en kwaliteit - tot november 2017

Marijn Struik heeft ervaring met het interactief ontwerpen en realiseren van startups voor sociale innovatie. Hierin maakt hij gebruik van zijn affiniteit en kennis als landschapsarchitect op het vlak van land, water en milieu. Als mede-oprichter van Happyland is het genereren van projecten met daarbij de juiste partners, financiële middelen en media aandacht voor hem de dagelijkse praktijk.

In het bestuur van Waterforce zet hij zich in voor kennis, kwaliteit en young professionals.

 

Peter Hoefsloot, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- coördinator Themagroep GEO-ICT

Peter Hoefsloot werkt voor Nederlandse Provincies en Waterschappen, en voor internationale organisaties zoals het World Food Program, FAO en GIZ.

Peter coördineert de GEO-ICT groep van Waterforce. De geo-informatici binnen Waterforce komen regelmatig bijeen en vervullen samen opdrachten.

Erik Eggers, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- coördinator Themagroep Waterbehandeling en
buitenland netwerk

Erik Eggers heeft van 1979 tot 2006 van laag tot hoog gewerkt bij DHV in binnen- en buitenland. Als zelfstandige werkte hij als interim manager van vooral investeringsprojecten, o.a. bij HHSK, Brabantse Delta en Wetterskip Fryslan. Erik is als senior specialist Water Supply en Sanitation verbonden aan PUM. De laatste jaren legt hij zich vooral toe op bestuurlijk werk, voor WaterForce, maar ook bij WS Vallei & Veluwe.

Erik was WaterForce penningmeester van de officiële oprichting van de vereniging in 2013 tot eind 2016. Erik is coördinator van de Themagroep Waterbehandeling en van het buitenland netwerk.