Water-Denktank tegoedbon
Themagroep DHZ/ZON (Deltaplan De Hoge Zandgronden/Zoetwatervoorziening Oost Nederland) organiseerde in voorjaar 2016 een middag om een waterprobleem bij de kop te pakken dat werd ingebracht door Waterschap Aa en Maas. Geïnspireerd door deze nuttige brainstorm werd het idee gelanceerd om een Tegoedbon te maken, om (potentiële) klanten een brainstormsessie door een ‘WaterDenktank’ van WaterForce-leden aan te bieden.

Tijdens een WaterDenkTank brainstormsessie wordt een onderwerp naar keuze centraal gesteld. Een groep van 2-5 WaterForce-leden zetten hun kennis en tijd in om het probleem een stap helderder te krijgen. Achterliggend doel is om het probleem creatief te bekijken en zo mogelijk te concretiseren tot een opdracht / project. Daarnaast biedt het leden van WaterForce de mogelijkheid om op een actieve manier kennis te maken met nieuwe werkgevers. Vanuit de vereniging is hier tijdens de ALV enthousiast op gereageerd. Er zullen enkele WaterDenktank tegoedbonnen uitgedeeld worden bij wijze van proef.

Uitreiking eerste Water-Denktank tegoedbon
De eerste Water-Denktank voucher is in oktober door Ingrid Meuwissen uitgereikt aan Harold Soffner van de gemeente Bernheze (zie foto). Hij is op allerlei manieren bezig met het zoeken naar vernieuwing in het denken over water, en roept de hulp van WaterForce leden in voor Nistelrode. Naast inspiratie voor Nistelrode wil hij ook graag kennis maken met zelfstandigen uit de watersector. Eind november wordt een brainstorm sessie georganiseerd. WaterForce-leden met diverse achtergronden doen mee, zodat de vraag met een brede blik bekeken kan worden. Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beknopte achtergronden voor de casus Nistelrode:
Het is een gebied met redelijk veel wateroverlast, waar om andere redenen dan water het centrum wordt aangepakt. Hier liggen dus mogelijk kansen om Nistelrode meer klimaatbestendig te maken, zowel in waterkwantiteit als waterkwaliteit.

  • De eerste insteek is : wat kunnen we in Nistelrode, als iedereen wil meewerken en geld geen rol speelt?
  • De tweede : welke handelingsperspectieven kun je uit deze ideeën halen, die de moeite waard zijn om uit te werken? Vragen daarbij zijn oa:
    • Wat kun je zoal met natte gronden als je verder kijkt dan nu gebruikelijk is?
    • Hoe zorg je er voor dat je aan de gang kunt gaan met de "ruimte" en niet alleen met de "openbare ruimte",
    • Hoe ziet het watersysteemdenken van de toekomst er uit?
    • Wat kun je bereiken als je de tarievendiscussie kunt omzeilen, en hoe doe je dat?

Belangstelling? wil je meedoen als zzp-er, of ken je een klant die je een tegoed zou willen aanbieden? neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WaterForce-leden met DHZ en ZON deskundigheid werken samen in WaterForce groep DHZ-ZON, lees verder voor informatie en een flyer waarin zij zichzelf voorstellen.