Waterinfodag voor informatievoorziening in de watersector

De Waterinfodag, het jaarlijkse onafhankelijke congres met beurs over de informatievoorziening in de watersector, werd gehouden op 30 maart 2017 in Den Bosch.

Overheden, bedrijven en kennisorganisaties informeren elkaar over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ambities. De Waterinfodag is voor medewerkers van overheden (waterschappen, gemeenten, provincies, Rijk), bedrijven, waterleidingbedrijven, kennisorganisaties en onderwijs die betrokken zijn bij de informatievoorziening in de watersector:  informatie/ICT/Geo-deskundigen, data-inwinners en -beheerders; gebruikers van data en informatiesystemen, project-, programma- en procesmanagers.

Details: Waterinfodag

Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.